profilpracodawcy.info

O nas

Komagra Sp. z o.o. jest największym w kraju producentem oleju rzepakowego na cele techniczne, który sprzedawany jest wyłącznie jako komponent do produkcji biopaliw, do największych odbiorców w kraju i za granicą. Siła spółki zbudowana jest na mocnych fundamentach jakie tworzą kompetencje w sferze organizacji bazy surowcowej i wysokie uznanie wśród producentów surowców rolnych.

Elementem wyróżniającym Spółkę Komagra w kompleksie producentów oleju rzepakowego jest dostęp do surowca, który w większości pozyskiwany jest z najzasobniejszych regionów południowo - zachodniej Polski. Dzięki ścisłej współpracy ze Spółką Polskie Młyny dysponujemy kilkunastoma największymi w tym rejonie ośrodkami magazynowymi. Bazę surowcową Spółki uzupełniają zasobne w rzepak regiony południowo wschodniej Polski, gdzie firma współpracuje z wieloma prywatnymi punktami skupowo - magazynowymi.

Zakład Olejów Roślinnych w Tychach stanowiący własność spółki jest jednym z najbardziej nowoczesnych zakładów produkcji oleju rzepakowego w kraju. Oddany do eksploatacji w grudniu 2007 roku, składa się z: kompleksu magazynów ziarna rzepaku, tłoczni, sekcji ekstrakcji, magazynów produktów gotowych na olej surowy i magazynów na śrutę rzepakową.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii tłoczenia i ekstrakcji Zakład produkuje olej o najwyższej jakości w zakresie parametrów technicznych istotnych dla uzyskania estrów metylowych stanowiących biopaliwo oraz poekstrakcyjną śrutę rzepakową.

Proces produkcji przebiega w ścisłym reżimie technologicznym, który uwzględnia wymagające normy ochrony środowiska oraz poszanowanie praw lokalnej społeczności do kształtowania warunków jej najbliższego otoczenia.

Komagra jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju ( www.pspo.com.pl ), które skupia przedstawicieli wszystkich wiodących firm przemysłu tłuszczowego w kraju.
Biuro centrali
Koprki k/Warszawy
ul. Jaśminowa 27
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 0 22 53 29 940; fax. 0 22 53 29 941
e-mail: biuro@komagra.pl
www: www.komagra.pl/